Monday, November 23, 2009

பிரிந்து போன நட்பினை கேட்டால் பசுமையான கதைகள் சொல்லும் ..

கண்கள் மூடி நினைத்து பார்த்தால்
மகிழ்வூட்டும் நிமிடம் கல்லூரி நாட்கள்...
அன்பான சண்டைகள்...
சண்டையை தீர்க்கும் கடிதங்கள்..
எழுதியவர்கள் மறந்தாலும் நாங்கள் மறக்காத பாடல்கள்...
புது கவிதைகள் எழுதும் எழுத்தாளர்கள் ....
இசை அமைப்பாளர்கள் செவிகளுக்கு கேட்காத பாடகர்கள்....
என்றும் இருக்கும் புத்துணர்ச்சி!!!!!!
கல்லூரி லேப்பில் அடித்த வரிகளின் பரவசம்
இன்று எத்தனை ஆயிரம் வரிகளும் தருவதில்லை...
இரண்டு ருபாய் கொடுத்து வாங்கிய டி யின் சுவை
இன்றும் வேறெதுவும் தந்தது இல்லை....
சிலரைகளை எண்ணி கணக்காக சாப்பிட்ட ஆனந்தத்தை
எந்த ஒரு ஆடம்பர விடுதியும் அள்ளி தர விலை....
அவசரமாக ரயிலில் சிநேகிதி சொல்லி தந்த பாடம்
எந்த புத்தகத்திலும் இல்லை... என் நட்பு எனும் சரித்திரத்தை தவிர...
எத்தனை மனிதர்கள் இனி நான் கடந்தாலும்
என் இனியே கல்லூரி சிநேகம் போல் நான் காண போவதும் இல்லை!!!!!!


Sunday, November 15, 2009

மறைந்து போன மாயங்கள்

கண்கள் மூடி இதயம் திறக்கும் முன்
முடிந்து போன நினைவுகள்...
இன்று நினைத்தாலும் தெகட்டாத தேடல்கள்
பேசி கொண்டேவிளையாட்டை திரிந்த நேரங்கள்...
தூங்காமல் கை கோர்த்த தருணம்
புத்தகம் சொல்லி தராத பாடங்கள்...
என்றும் சலிக்காத நட்பு...
எல்லாம் மறைந்து போன மாயங்கள் ......

Tuesday, October 27, 2009

Nice moments...

I am settling down in a new train to meet my dear friend. Oh my god how many years it has been!!! days move faster and life keeps changing. We never knew where we will be.....
Train started.... i enjoyed watching outside the window... Great view of the developed country!!! Down the way, i was thinking on the 4 year train journey that gave lot of unseen pleasure - cannot be replaced with.....
Chill out there... too cold... I was waiting to catch the next transit train. Watching the people around.
Started again heading towards the station.. All new names.. just seeing everything like a new born child sees the world....
Train stopped.. I met my little friend whom i always treasure... Very caring,calm, intelligent,matured gal she is....
Waiting for the next train we had a good chat.... got the train again!! oops again a train journey.. she reminded me... but with different environment.. How many things in between these two journey... God decided everything.. kutti ponnu chamatha car otina.. i was so thrilled sitting beside her...we reached her home.. wow!!! Anything will happen what ever we never thought of....
Great day.... See i am poor in expressing things so i didnt express anything to her... My weak heart wants someone to hold on and go... i saw her that way... she had something hidden in her mind..I dont know ... I pray for her and be her with always. What ever happens its the understaning between people talk a lot not the words. I do understand!!!!
I am going away from my so called narration:).. We had a great dinner!! Sambar and potato curry - what else we need in this country to eat....
saw many pictures,talked on the old things.... hmmm some magical things around.... slept nicely.....!!!!!
Next day came a cute little princess. Its always pleasant to ahve a baby aorund us. Kulanthayum theivamum gunathal ondru....
We went for a shopping. she got me lot of things.. Caring friend. Am not like her la cha.. I should be changing.....
ok now am finishing... Ll continue in the next blog...

Thursday, October 22, 2009

:)

எதையோ நினைத்து சிரிக்கிறது மனம்
அர்த்தமிலாத புன்னகைக்கும் அடிமை ஆகி போனோம்...

Saturday, October 3, 2009

தெரியாத நொடிகள்

கடல்கள் தாண்டி கரைகள் தாண்டி...
இனம் புரியாது கடக்கின்ற நொடிகள்!!!!!
எத்தனை முறை மறைத்தாலும் வெறுமையான மனது...
சில நிமிடம் இன்பம்.. சில நிமிடம் தனிமை....
எதோ ஒரு புத்துணர்ச்சி தனிமையுளும்..!!!!
எபொழுது தொடங்கும் வாழ்வு!!!!
எண்ணி எண்ணி போகின்றன நேரம்!!!!!!!!!

Friday, June 12, 2009

Journey....

We meet so many people daily who just come and get down when their destination reached... Among them few creates an impact which can never be erased....One such thought!!!!!
Why am I do all this when not answered????? I always ask this...
Now i changed my attitude... who ll do it if am not there!!!! so get set go...
One life... Zillions and Zillions of seconds in it.. Enjoy the future... respect the past....Live the present.. The greatest gift god gave every women is their patience... We call them Mother earth.. So we too:) Trust yourself... rather trusting the unknown...
Miles to go before we sleep... every new dawn gives a great lesson..
Creating happiness oneself ll be spread acroos... God gave me all problems he knew only I can solve it... think as above.. then none can put down you.... Wow great life with full of good people around...there is way for us to learn many things.. think of a small child which starves... we are a gifted child of god... Isn't it????? When god gave us so much why to grumble for petty things... life is simple as we think... shower the enthusiasm to all around you!!!! Always be the one who builds the positive breaks the negative!!!! Live as if today is my last day in this world.... Start the day with love,care,zeal.... all the goodies comes to your way.......

Enjoy the second till the journey ends....